Kan kometer ha vært kilden til liv?

En ny studie hevder at kometer ute i verdensrommet, i løpet av de første 1 millioner årene av dannelses-prosessen, hadde store innvendige sjøer av flytende vann i seg. Disse kan ha bidratt med ideelle forhold for utviklingen av tidlig biologisk liv.

NASAs Deep Impact-sonde sendte i 2005 ut en del av seg selv for å med vilje krasje inn i kometen Tempel-1. Dette for at sonden kunne studere sammensetningen av kometen. Foto: NASA

Det vannholdige miljøet som var tilstede hos de tidligere kometene, sammen med den store mengden organisk materiale som allerede er blitt oppdaget i kometer, kan ha bidratt med svært så ideelle forhold for at primitive bakterier kunne vokse og formere seg. Det mener i hvert fall professor Chandra Wickramasinghe og hans kollegaer ved Cardiff Centre for Astrobiology, Universitetet i Cardiff. Resultatene av deres forskning ble nylig publisert i International Journal of Astrobiology.

Temaet ved Cardiff har regnet på kometenes varmeforhold slik de var etter at de hadde blitt dannet, av støv mellom stjernene og planetene, for rundt 4,5 milliarder år siden. Dannelsen av vårt solsystem antas å ha blitt sparket igang som følge av sjokkbølger fra en nærliggende supernovaeksplosjon. Supernovaen innførte radioaktivt materiale, som Aluminium-26, inn i det som skulle bli solsystemet, og noe av dette materialet ble en del av kometene. Forskerne hevder at varmen som ble sendt ut fra radioaktiviteten tinte opp materialet i kometene som fra før var frossent, og dannet hav under overflaten som kunne forbli flytende i en million år. Ifølge teamet levner deres utregninger liten tvil om at en stor andel av de 100 milliardene kometer i vårt solsystem faktisk hadde slike flytende kjerner i fortiden.

Indikasjoner på issmelting i nyere tid har nylig blitt oppdaget på bilder av kometen Tempel 1, tatt av “Deep Impact”-sonden i 2005. Forskerne konkluderer at kometer også i nyere tid kunne bli flytende rett under overflaten, ettersom de nærmer seg det indre solsystemet i deres langstrakte baner rundt solen. Tilstedeværelsen av flytende vann inne i kometer gir ytterligere støtte til en mulig sammenheng mellom livet på jorden – og i kometer. Teorien om at livet på jorden oppstod i verdensrommet kalles panspermia, og en av utløperne fra denne teorien går altså på at kometene var kilden til liv.

Astrobiologi er et tverrfaglig forskningsfelt som tar for seg studiet av opprinnelsen, utviklingen, utbredelsen og fremtiden for eventuelt biologisk liv i universet.

By Kristin C. Carlsson
Published Aug. 21, 2012 9:32 AM - Last modified Aug. 22, 2016 9:59 AM