ITAs solfysikkgruppe blant fysikkmiljøer i verdensklasse

 Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket av en internasjonal komité. Noen grupper er verdensledende på sine felt. Fire av disse ligger ved Universitetet i Oslo, og ett av dem er toppforskningsmiljøet solfysikk ved ITA.

Foto: NASA/ESA

Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant, heter det i en pressemelding fra Norges Forskningsråd. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

45 forskningsgrupper er evaluert. Ca 15 % av gruppene får toppkarakter. De fire gruppene ved Universitet i Oslo som fikk stempelet “excellent” er:

  • Gruppen for fysikalsk elektronikk, som er medlem av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og har MiNaLab som sin viktigste infrastruktur.
  • Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, som er et av norske miljøene med aktiviteter ved det europeiske laboratoriet for kjerne- og partikkelfysikk, CERN.
  • Gruppen for solfysikk, som er godt integrert i internasjonale solforskningprogrammer.
  • Physics of Geological Processes, som ble utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF) i 2003.

Komiteen mener gruppene har en internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning og for det norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og overbevisende strategiske planer.

– Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

Toppforskningsmiljø

I mange år har Institutt for teoretisk astrofysikk vært sterkt engasjert i solfysikk. Solfysikk-gruppen ved instituttet er ett av toppforskningsmiljøene ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Målet for forskningsgruppen er å forstå fysikken i solens ytre atmosfære. For å jobbe mot målet, kombineres bruk av verdensledende fasiliteter for observasjoner av solen med avanserte numeriske modeller, for å utforske vår nærmeste stjerne.

Published Aug. 10, 2012 10:01 AM - Last modified Aug. 28, 2020 1:30 PM