European Research Council Starting Grant til Hans Kristian Eriksen

Førsteamanuensis Hans Kristian Eriksen ved Institutt for teoretisk astrofysikk får en meget prestisjefull Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC.

Foto: ITA

I 2007 opprettet EU det europeiske forskningsrådet ERC. Målet for ERC er å dele ut forskningsbevilgninger til de aller beste europeiske forskere innen alle vitenskapelige felt, der eneste kriterier er forskerens og det foreslåtte prosjektets fremragende kvalitet. Det deles ut to typer bevilgninger, såkalte Starting Grants for forskere som tok sin doktorgrad for over to, men ikke mer enn 12 år siden, og Advanced Grants som deles ut til forskere som har kommet lengre i sin karriere.

Konkurransen om disse bevilgningene har vært enorm. Mange tusen har søkt, men bare noen få hundre har fått slike bevilgninger. I første runde av utdelinger av Starting Grants i 2007 gikk én til Norge, til den japanske hjerneforskeren Ayumu Tashiro ved NTNU. I annen runde i fjor fikk ingen i Norge Starting Grant. Nå har resultatet for 3. runde av Starting Grant-søknader blitt offentliggjort. I denne tredje runden søkte 2873 av Europas beste unge forskere, og 427 av dem blir nå tildelt en Starting Grant. Denne gangen går tre slike Starting Grants til Norge, foruten Hans Kristian Eriksen ved Institutt for teoretisk astrofysikk, blir professor Katja Franko Aas ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, og postdoktor Brian Chase ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, tildelt ERC Starting Grants i denne runden. Så langt er Hans Kristian Eriksen denandre norske statsborger som er tildelt en slik bevilgning, og den første som skal utføre sin forskning i Norge.

Hans Kristian Eriksen vil nå over de neste 5 årene motta 1,5 millioner euro (omtrent 12 millioner kroner) fra EU. Disse vil han bruke til å bygge opp en forskningsgruppe som skal undersøke om universet er likt i alle retninger, eller kanskje viser seg å ha en foretrukket retning. Eriksen fant allerede i 2004, i arbeidet med doktoravhandlingen, at det i den såkalte kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen, strålingsresten fra Big Bang, finnes spor som kan tyde på at selve universet ser forskjellig ut på en himmelhalvkule enn på den andre, det vil si at det finnes en bestemt akse eller retning i verdensaltet. De fleste teorier vi har for hvordan universet er blitt til, sier at universet skal se helt likt ut i alle retninger. Hvis det virkelig er slik at det er en foretrukket retning, må våre teorier revideres. Hans Kristian Eriksen og de Ph.d.-studenter og postdoktorer han vil finansiere fra denne bevilgningen vil de neste 5 årene undersøke nye data fra satellitter og bakkebaserte observatorier for å studere denne mulige halvkuleulikheten videre.

Hans Kristian Eriksen er fra Tønsberg og er 33 år gammel. Han tok Ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo i 2005, var ansatt som postdoktor ved Institutt for teoretisk astrofysikk fra 2006 til 2009, og ble fast ansatt som førsteamanuensis ved instituttet i juli 2009. I 2006 mottok han H. M. Kongens gullmedalje for beste doktoravhandling ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og i vår ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

By Per Lilje
Published Aug. 10, 2012 10:34 AM - Last modified Aug. 31, 2012 10:38 AM