Astronytt fra 2011

Publisert 9. des. 2011 10:44

Den 4. oktober 2011 bestemte den europeiske romfartsorganisasjonen ESA at de vil satse på prosjektene Solar Orbiter og Euclid som sine såkalte Medium Class missions i sitt program “Cosmic Vision 2015-2025”.  

Veien fram til oppskytning er imidlertid lang: Euclid, som denne artikkelen skal handle om, skal etter planen skytes opp i 2019.  Vil den gjøre noe som det er verdt å vente så lenge på?  

Publisert 19. aug. 2011 09:54

Den norske komiteen for Astronomiåret 2009 utlyste tre store konkurranser i 2009. En av dem henvendte seg til grunnskolene. Den skolen som utmerket seg mest i formidling av astronomi i løpet av jubileumsåret, ville få en asteroide offisielt oppkalt etter seg. Juryen klarte ikke kåre bare én vinner, dermed ble det tredelt førsteplass.

Publisert 17. aug. 2011 09:14

Einar Andreas Tandberg-Hanssen, norsk-amerikansk astrofysiker født i Bergen 6. august 1921 – døde 23. juli 2011 i Huntsville, Alabama, USA. Tandberg-Hanssen tilbrakte det meste av sin yrkesaktive karriere i USA, der han til slutt var direktør ved romfartsorganisasjonen NASAs Marshall Space Flight Center i Alabama. Hans vitenskapelige interesse og virke var innen solfysikk.

Publisert 16. aug. 2011 11:44

Hvor kommer energien som varmer opp Solas ytre atmosfære fra? Forskere fra Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, er medforfattere på en artikkel i Nature der observasjoner fra NASAs solsattelitt Solar Dynamics Observatory (SDO) blir brukt til å for første gang detektere en spesiell type magnetiske bølger i slike mengder at de inneholder nok energi til å gjøre jobben.

Publisert 28. juli 2011 14:23

Den 15. juli gikk for første gang i historien en romsonde inn i bane rundt en asteroide i hovedbeltet mellom Mars og Jupiter. Nasas fartøy Dawn vil i løpet av et år samle data fra asteroiden Vesta før den i juli 2012 setter kursen mot et annet objekt i hovedbeltet: dvergplaneten Ceres. Siden begge disse objektene ble dannet tidlig i vårt solsystems historie, vil dette gi oss mye informasjon om dannelsen av Jorden og de andre planetene.

Publisert 29. juni 2011 16:59

Kanskje vil vi en dag oppdage at det er utenomjordisk liv i vårt eget solsystem. I så fall virker det stadig mer sannsynlig at en slik oppdagelse vil kunne gjøres på Enceladus, en av Saturns minst 62 måner.

Publisert 2. juni 2011 21:01

Solflekkene er mørkere enn områdene rundt. Dette skyldes at det sterke magnetfeltet i flekkene hindrer energien fra solens indre fra å komme ut. Mysteriet er ikke hvorfor solflekkene er mørke men hvorfor de ikke er helt sorte. En gruppe forskere ved Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms universitet og Universitet i Oslo har nå funnet de boblende bevegelser av gass som transporterer energien opp til overflaten. Resultatene ble publisert 2.juni i det anerkjente tidsskriftet Science. 

Publisert 1. juni 2011 12:30

NASAs romfartøy Dawn er på vei mot asteroiden Vesta og tok 3. mai sitt første bilde av asteroiden. Fra en avstand på 1.2 millioner km synes Vesta som en stjerne blant mange. Dette bildet vil hjelpe til med å regne ut de finjusteringer som trengs når Dawn etter planen skal gå i bane rundt asteroiden 16. juli i år.

Publisert 18. mai 2011 11:11

Solen, vår nærmeste, livgivende stjerne, er innhyllet i et slør av varm gass som kalles koronaen. På tross av årtiers studier, har det til nå vært et mysterium hvorfor dette sløret er så varmt. I en artikkel publisert i dag i det kjente tidsskriftet Science har forskere fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med amerikanske forskere, oppdaget én av hovedkildene til denne varme gassen som omhyller solen. Forskerne har brukt nye observasjoner fra forskningssatellittene Solar Dynamics Observatory og Hinode. Artikkelen har vakt oppsikt i redaksjonen til Science, og den presenteres på tidsskriftets forside. 

Publisert 28. feb. 2011 13:09

De første vitenskapelige resultatene fra ESAs forskningssatellitt Planck ble offentliggjort ved en pressekonferanse i Paris i dag. Disse første resultatene gjelder først og fremst de kaldeste objektene i universet, både i vår egen galakse og i universets fjerneste deler.

Publisert 28. feb. 2011 12:54

De første vitenskapelige resultatene fra Planck-satellitten presenteres ved en konferanse i Paris 10–14. januar. Blant høydepunktene er offentliggjøringen av en ny katalog over galaksehoper, der mange av de nyoppdagede objektene har meget interessante egenskaper. Disse resultatene demonstrerer også at forskerne som analyserer Planck-dataene klarer å skille mellom den opprinnelige kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang og effekter som skyldes astronomiske forgrunnsobjekter som galaksehoper.