Nekrolog: Einar A. Tandberg-Hanssen

Einar Andreas Tandberg-Hanssen, norsk-amerikansk astrofysiker født i Bergen 6. august 1921 – døde 23. juli 2011 i Huntsville, Alabama, USA. Tandberg-Hanssen tilbrakte det meste av sin yrkesaktive karriere i USA, der han til slutt var direktør ved romfartsorganisasjonen NASAs Marshall Space Flight Center i Alabama. Hans vitenskapelige interesse og virke var innen solfysikk.

Einar Andreas Tandberg-Hanssen (1921-2011).

Foto: J. W. Gary

Tandberg-Hanssen tok examen artium ved Skien Gymnas i 1941. Etter krigen studerte han realfag ved Universitetet i Oslo (UiO) og tok hovedfagseksamen i astronomi 1950. Deretter arbeidet han som vitenskapelig assistent i Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO i tre perioder i 1950-årene, avbrutt av stipendiatopphold ved henholdsvis Institut d'Astrophysique i Paris, CalTech i California, High Altitude Observatory i Colorado og Cavendish Laboratory i Storbritannia hos den britiske radiastronomen Sir Martin Ryle. Han ble dr.philos. i astrofysikk ved UiO 1960 med avhandlingen An Investigation of the Temperature Conditions in Prominences with a Special Study of the Excitation of Helium.

1959–61 var Tandberg-Hanssen universitetslektor ved UiO. Han reiste deretter tilbake til High Altitude Observatory, Boulder, Colorado, hvor han var ansatt frem til 1974, da han ble ansatt ved Space Science Laboratory ved NASAs Marshall Space Flight Center (MSFC) i Alabama. Der var han først Senior Research Scientist, senere Deputy Director, og deretter Director fra 1987 til han gikk av for aldersgrensen 1993.

Etter 1993 hadde Tandberg-Hanssen bistilling som professor i fysikk ved University of Alabama. Under sin periode ved MSFC bygde han opp en betydelig, internasjonalt forankret gruppe i solfysikk, og han var Principal Investigator for instrumenter om bord på to av NASAs romobservatorier, Apollo Telescope Mount og Solar Maximum Mission, hvor det ble utført gjennomgripende nye studier av Solen.

Tandberg-Hanssen har over hundre vitenskapelige publikasjoner, de fleste innen solfysikk, og han forfattet flere bøker, bl.a. Solar Activity (1967), Solar Prominences (1974), The Physics of Solar Flares (1988) og The Nature of Solar Prominences (1995). Spesielt er hans bok om solare protuberanser (Solar Prominences) blitt et internasjonalt standardverk innen denne disiplinen av solfysikken.

Tandberg-Hanssen ble i 1982 medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han var visepresident 1979–82 og president 1982–85 for Commission 10 i The International Astronomical Union (IAU) og president for Federation of Astronomical and Geophysical Data Analysis Services (ISCU) 1990–94. Han har også mottatt NASAs Exceptional Service Medal.

Einar Tandberg-Hanssens opphold som stipendiat ved Institut d'Astrophysique i Paris i 1950-årene la grunnlaget for en livslang interesse for Frankrike og fransk kultur. Hans store interesse for og kunnskap om franske middelalderkirker, så vel som for norske stavkirker, gjenspeiles i bøkene Letters to my Daughters (2004), og The Joy of Travel: More Letters to My Daughters (Pentland Press, 2007) som er på en gang reisebeskrivelser, turistguide og historiebøker, formet som brev hjem til hans to døtre fra hans mange reiser i Norge og Frankrike.

I 2010 ble Einar Tandberg-Hanssen anmodet om å skrive en selvbiografisk artikkel for Solar Physics om Solar Prominences – An Intriguing Phenomenon. Denne kan lastes ned her.

Av Oddbjørn Engvold
Publisert 17. aug. 2011 09:14 - Sist endret 25. okt. 2019 10:00