Prestisjetung tildeling til professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Professor Mats Carlsson får stipend fra europeisk forskningsråd.

Solens kromosfære sett med det svenske solteleskopet SST på La Palma i lys fra spektrallinjen H-alpha. Bildet viser plasma med en temperatur på ca 10 000 grader organisert langs magnetiske feltlinjer i store løkker. Bildet dekker et område på sola på 50 000 km x 50 000 km og de minste synlige detaljene er 100 km. Foto: Luc Rouppe van der Voort og Michiel van Noort, Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA), UiO.

Professor i solfysikk Mats Carlsson har blitt tildelt et såkalt avansert stipend («advanced grant») fra det europeiske forskningsrådet European Research Council (ERC). Dette er en svært prestisjefull tildeling. I år er fjerde året ERC deler ut denne typen stipender, og i løpet av de første tre årene har til sammen bare 14 norske forskere fått slike.

Det vitenskapelige prosjektet

Carlssons prosjekt heter Physics of the solar chromosphere. Prosjektet har som mål å få en gjennomgående forståelse av den delen av Solens atmosfære som kalles kromosfæren. Det vil i denne sammenhengen bli brukt data fra satellitten IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) som etter planen vil bli skutt opp i desember 2012. Det vil også brukes observasjoner fra allerede operative romobservatorier som Hinode og SDO (Solar Dynamics Observatory), data fra det bakkebaserte svenske solobservatoriet SST på La Palma (Kanariøyene), samt numeriske simuleringer.

Spørsmål som det skal søkes svar på er bl.a. følgende.

  • Hvilke typer ikke-termisk energi dominerer i kromosfæren og utenfor?
  • Hvordan regulerer kromosfæren masse- og energitilførsel til koronaen og til solvinden?
  • Hvordan føres materie og magnetfelt opp til og gjennom kromosfæren?
  • Hvordan påvirker kromosfæren den frie magnetiske energien som er kilden til solutbrudd?

Tildelingen

Tildelingen er på nesten 2.5 millioner euro og utbetales over en periode på 5 år. Pengene skal først og fremst brukes til å ansette flere postdoktor-stipendiater, samt til vitenskapelig utstyr.

Professor Mats CarlssonProfessor i solfysikk Mats Carlsson.

Foto: UiO

Det er meget høye krav som stilles til søkerne av denne typen stipend. ERCs Advanced Investigator Grant har som formål å støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. Forskere som skal få dette stipendet forventes å ha en imponerende tiårig forskerkarriere bak seg, og en veldokumentert lederprofil. Det kan normalt søkes om inntil 2,5 millioner euro (3,5 mill under særlige omstendigheter) for inntil 5 år. I tillegg må målene for forskningsprosjektet være både ambisiøse og usedvanlige. Fra stipendbeskrivelsen på hjemmesidene til det europeiske forskningsrådet: Proposals should rise to pioneering and far-reaching challenges at the frontiers of the field(s) addressed. They should involve new, ground-breaking or unconventional methodologies, whose risky outlook is justified by the possibility of a major breakthrough with an impact beyond a specific research domain/discipline.

Søknadene blir evaluert av internasjonale fagfeller og rangert etter vitenskapelig kvalitet.

I 2010 ble Hans Kristian Eriksen, også ved Institutt for teoretisk astrofysikk, tildelt et «starting grant» fra ERC, en stipendordning for yngre forskere.

Pressekontakt: Mats Carlsson (mob 99032357).

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 20. okt. 2011 10:03 - Sist endret 18. aug. 2016 15:11