Vinnerne av Kavli-prisen 2012 annonsert

Kavli-prisen for astrofysikk 2012 ble tildelt tre forskere som har gitt nye fundamentale bidrag til vår forståelse av det ytre solsystemet.

Vinnerne av Kavli-prisen for astrofysikk: David C. Jewitt, Jane X. Luu og Michael E. Brown. Bilde: kavliprize.no

Annonsert i Oslo - direkteoverført til New York

Presis kl 15.03 torsdag den 31. mai ble Kavli-prisene for “det store, det lille og det mest komplekse” - det vil i denne sammenheng si astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap - annonsert i de ærverdige lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien i Oslo. Seansen i Vitenskapsakademitet ble direkteoverført til New York og markerte der åpningen på World Science Festival. Annonseringen i Videnskaps-Akademiet ble ledet av Adam Rutherford, som er en av redaktørene i tidsskriftet Nature. 

Prisen

Kavliprisene har blitt delt ut annethvert år siden 2008, og er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavli Foundation i USA, og Kunnskapsdepartementet. I tillegg til heder og ære, diplom og medalje, mottar vinnerne for hver pris et kontantbeløp på én million dollar. Kavliprisene ble initiert av og oppkalt etter Fred Kavli, som er opprinnelig norsk. Han er grunnlegger av og styreleder i Kavli Foundation.

Vinnerne utvelges på grunnlag av anbefalinger fra tre internasjonale priskomitéer - en komité for hver pris. Medlemmene av priskomitéene er anerkjente forskere innen hvert fagfelt, og de ledes alle av en norsk forsker som er medlem av Videnskaps-Akademiet. For astrofysikk-prisen er lederen av priskomitéen i år Oddbjørn Engvold, som er professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

Astrofysikk-vinnerne 2012

Kavliprisen i astrofysikk for 2012 deles mellom David C. Jewitt, University of California, USA, Jane X. Luu, Massachusetts Institute of Technology, Lincoln Laboratory, USA, og Michael E. Brown, California Institute of Technology, USA. De får prisen «for deres oppdagelse og karakteristikk av Kuiper-beltet og dets største objekter, et arbeid som førte til viktige fremskritt i forståelsen av vårt planetsystems historie».

Oddbjørn Engvold annonserer prisvinnerne for astrofysikkProfessor emeritus fra Institutt for teoretisk astrofysikk Oddbjørn Engvold begrunner valget av prisvinnerne i Det Norske Videnskaps-Akademi 31. mai 2012. Bilde: Anna Kathinka Dalland Evans.

«Uforklarlig tomt»

– På 1980-tallet var vårt bilde av solsystemet delt i en indre del som besto av planeter, asteroider og kometer, og en ytre del som virket uforklarlig tom, sa Oddbjørn Engvold under prisannonseringen. – Det tilsynelatende tomme rommet utenfor Neptuns bane, kalt Kuiper-beltet, ble utforsket av de tre prisvinnerne.

Kuiper-beltet

Kuiper-beltet er et område av Solsystemet som ligger utenfor planetenes baner, og mellom 30 og 50 astronomiske enheter (AU) fra Solen. Vi vet nå at området består av titusenvis av små legemer som hovedsakelig inneholder frossent metan, amoniakk og vann. Over 70 000 av objektene er større enn 100 km. Objektene i Kuiper-beltet er primitive fossiler fra tiden da planetene ble dannet, for om lag fire milliarder år siden.

De største objektene i Kuiper-beltet

Pluto og minst to andre dvergplaneter befinner seg i Kuiper-beltet. Inntil 2006 var Pluto kategorisert som en planet, men ble «degradert» til dvergplanet da det ble klart at det finnes mange objekter på størrelse med Pluto i Kuiper-beltet. David Jewitt og Jane Luu oppdaget det første av mange Kuiper-belte-objekter i 1992. Michael Brown oppdaget flere av de største objektene i beltet, blant annet Eris, som er sammenlignbar med Pluto i størrelse, men er mer massiv, hvilket betyr at de to har noe forskjellig opprinnelse. Den litt mindre Sedna, som også er oppdaget av Brown, beveger seg i en ekstrem bane som tyder på at den kan være påvirket av en passerende stjerne eller være kapret fra et passerende solsystem.

Prisutdeling i Oslo i september

Også selve prisutdelingen vil finne sted i Oslo. Hans Majestet Kong Harald vil overrekke Kavliprisene til prisvinnerne under en prisseremoni i Oslo konserthus 4. september.

 

Av Oddbjørn Engvold og Anna Kathinka Dalland Evans

Publisert 7. juni 2012 09:25 - Sist endret 28. juli 2014 11:07