Mørk materie i vår egen galakse

Den mørke materien holder de ytterste stjernene i galakser på plass så de ikke blir bli slengt ut i rommet. Men mørk materie i det indre av galakser, spesielt vår egen, har vært vanskeligere å få kontroll på.

Rotasjonskurvens spor over Melkeveien sett fra den sørlige halvkule. Sporene er fargekodet i blått eller rødt avhengig av den relative bevegelsen i forhold til Solen. Den blå skyen illustrerer fordelingen til den mørka materien. Bilde: Serge Brunier

På tidsskriftet Natures hjemmesider i begynnelsen av februar i år ble det publisert en artikkel som handler om den mørke materien i vårt eget kosmiske nabolag.

Den internasjonale forskergruppen bak artikkelen har tilknytning til Stockholms Universitet. Forskerne har funnet tegn til mørk materie i det området av vår egen galakse der Solen og vårt planetsystem befinner seg, og også enda nærmere sentrum av galaksen.

Forsker Håkon Dahle ved ITA har jobbet med galakser og mørk materie i mange år. Han forteller at det nyskapende og spennende med denne undersøkelsen er at den er gjort uten forhåndsantagelser om hvordan den mørke materien fordeler seg.

Arbeidet er også gjort under forutsetning om at den generelle relativitetsteorien ikke trenger noen utvidelser. Man kan derfor ikke bruke disse resultatene til å trekke noen konklusjoner om det virkelig finnes mørk materie eller om det til syvende og sist er en endring i gravitasjonsteoriene våre som må til for å forklare observasjonene.

Men om man antar at den generelle relativitetsteorien stemmer, så stemmer disse målingene veldig bra med det som er forventet utfra dagens modeller av fordelingen av mørk materie. 

Håkon Dahle kommenterer resultatene i mer detalj i denne saken på forskning.no.

Publisert 17. feb. 2015 14:04 - Sist endret 1. nov. 2021 13:26