English version of this page

Disputas: Mattia Mina

Ph.d.-kandidat Mattia Mina ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Cosmology at small scales: ultra-light dark matter and baryon cycles in galaxies" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbildet av en ung mann
Ph.d.-kandidat Mattia Mina. Bildet: UiO.

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Møtet åpnes for deltakelse like før disputasen starter, og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at disputasen har startet.

Prøveforelesning - tid og sted

28.10.2020 10:15, Norsk tid [Digitalt]

Cosmological implications of GW190521

Møtet åpnes for deltakelse like før kl. 10:15 og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at prøveforelesningen har startet.

Kreeringssammendrag

Mattia Mina utførte forskingen sin innenfor feltet kosmologi og astrofysikk. Hans fokus lå på mulige løsninger på småskalaproblemer i standardmodellen for kosmologi, og undersøke nye modeller av mørk materie og galaksers fysikk.

Hovedfunn

The standard model of cosmology has been quite successful in describing how baryonic matter and dark matter cluster by means of gravity, forming the structures we can see today while looking at the sky, and it can reproduce many of the general properties of the observed Universe. However, on the scales of individual galaxies, this model has several complications due to the fact that the true nature of dark matter is still unknown and physical processes involving ordinary matter withing galaxies are not fully understood. 

By means of computer simulations, I first studied a specific class of dark matter models, called Ultra-Light Dark Matter. I showed that these models better describe some of the properties of dark matter halos, and they develop distinct features which can be tested against astronomical observations.

Then, I studied how stars can affect the life cycle of galaxies and dark matter halos. I showed that using a realistic model for supernova explosions can potentially solve the discrepancies between the theoretical predictions of the standard model of cosmology and astronomical observations, reproducing dwarf galaxies and dark matter halos that closely resemble observed ones.

Kontaktinformasjon til institutt

Publisert 8. okt. 2020 10:11 - Sist endret 25. jan. 2022 09:57