Solfysikk

Om gruppen

Målet for solfysikkgruppen er å danne et koherent bilde av fysikken i solens ytre atmosfære. For å jobbe mot målet kombineres bruk av verdensledende fasiliteter for observasjoner av solen, med avanserte numeriske modelleringer, for å utforske vår nærmeste stjerne.

Emneord: Japan, USA, Nordic
Publisert 8. nov. 2010 23:12 - Sist endret 9. apr. 2019 16:00