English version of this page

Om instituttet

Svein Rosselands hus bygning

Organisasjon

Tall og fakta

  • omtrent 22 masterstudenter
  • omtrent 25 stipendiater
  • omtrent 60 vitenskapelig ansatte
  • omtrent 17 teknisk/administrativt ansatte
gammelt svart-hvit bildet av Svein Rosselands hus bygningen

Oppdag Svein Rosselands hus rike historie

Institutt for teoretisk astrofysikk ble opprettet i 1934 av professor Svein Rosseland etter finansiell støtte fra Rockefeller foundation.

Ved instituttet forskes det innenfor en rekke disipliner innen astronomi og astrofysikk. Instituttets bygning, Svein Rosselands hus, er et av de eldste på UiO Blindern, og dermed har en rik historie.

Jobb ved instituttet

Aktuelt om instituttet

Kontakt oss

Postaddresse:

Institutt for teoretisk astrofysikk
Postboks 1029 Blindern
0315 Oslo
Tlf. (+47) 22 85 65 01
Faks: 22 85 65 05
E-post: postmottak@astro.uio.no

Her finner du oss

Besøksdresse:

Svein Rosselands hus, Nedre Blindern
Sem Sælandsvei 13
0371 Oslo