Pris for phd om løkker på solen

Postdoktor Clara Froment ved Institutt for teoretisk astrofysikk får pris fra den europeiske fysikkforeningen.

Clara Froment

Clara Froment foran det svenske solteleskopet på La Palma, SST. Foto: Tiffany Chamandy.

Variasjoner i løkker på solen

Gjennom doktorgradsarbeidet sitt undersøkte Clara Froment såkalte koronaløkker, som er store, magnetiske buer som befinner seg i solens ytre atmosfærelag; koronaen

Koronaløkker på solen
Koronaløkker på solen. Bilde: NASA/Solar Dynamics Observatory

– Jeg studerte spesielt de underliggende fysiske prosessene som gir opphav til variasjoner i intensitet i løkkene, forandringer som opptrer med en periode på noen timer, forteller Clara. 

– Disse lange variasjonene har blitt oppdaget ganske nylig, og det virker som det er et svært vanlig fenomen i koronaløkker.

Variasjonene blir observert i den ekstremt ultrafiolette delen av det elektromagnetiske spekteret, noe som betyr at temperaturen til gassen er millioner av grader.

Clara Froment brukte en kombinasjon av observasjoner og numeriske simuleringer. Hun og medarbeiderne fant ut at disse variasjonene i koronaløkkene kommer av sykluser av fordampning og kondensering i gassen, som skjer på grunn av en oppvarming som er konsentrert nærmere soloverflaten. 

– Disse resultatene legger nye føringer på mysteriet om hvorfor den ytre solatmosfæren er så varm, forteller hun.

Glad for pris

– Jeg er veldig glad for denne prisen, forteller Clara Froment. – Doktorgraden min gikk bra på mange måter, jeg hadde fantastiske veiledere: Frédéric Auchère and Karine Bocchialini ved Institut d’Astrophysique Spatiale i Frankrike. Jeg føler meg veldig heldig som fikk jobbe med dem.

Clara Froment foran solteleskopet SST
Clara Froment foran det svenske solteleskopet på La Palma, SST. Foto: Tiffany Chamandy.

Den europeiske fysikkforeningen EPS (European Physical Society) er en paraplyorganisasjon med medlemsforeninger i 42 land, deriblant Norsk Fysisk Selskap.

EPS har en egen avdeling for solfysikk, som i år og hvert år fremover deler ut pris til beste phd-avhandling. Clara Froment fikk prisen for «signifikant bidrag til solens koronaoppvarmingsmysterium». Dette er første gang prisen deles ut. 

Clara får utdelt prisen på det 15. europeiske solfysikkmøtet i Budapest i begynnelsen av september. Hun gleder seg til å reise dit og motta prisen.

– Det forrige europeiske solfysikkmøtet var i Dublin i 2014. Det var et av mine første internasjonale møter. Jeg føler meg beæret over å skulle motta denne prisen på møtet i Budapest, forteller hun.

Clara er nå ansatt i solforskningsgruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk, der hun jobber med koronaregn. Dette er kjølig og tett gass som faller ned mot kornonaløkkenes føtter, der de stikker opp av soloverflaten. – Dette regnet tror vi har sammenheng med intensitetsvariasjonene i løkkene, avslutter hun. 

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 6. sep. 2017 09:56 - Sist endret 6. sep. 2017 10:08