Professor Frode Hansen er Årets underviser

I emnet hans får studentene et prosjektarbeid om å lande en romsonde på en fremmed planet.

Frode  Hansen har blitt tildelt Studentparlamentets undervisningspris for fremragende innsats med sitt emne i AST1100 - Innføring i Astrofysikk (fra og med kull 2016 heter kurset AST2000).

Utdelingskomiteen begrunner tildelingen med at Frode tar i bruk revolusjonerende vurderingsformer, lytter til studentene og tar undervising på alvor.

Frode gjør et vanskelig emne overkommelig og gøy. Det er slike forelesere vi ønsker ved UiO. (Utdelingskomitéen)

Det er en tradisjon at Studentparlamentet hvert år deler ut undervisningsprisen for å premiere fremragende undervisning.

«Frode gjør et vanskelig emne overkommelig og gøy. Det er slike forelesere vi ønsker ved UiO» heter det i begrunnelsen til utdelingskomiteen. Frode har revolusjonert vurderingsformen i emnet ved å tilby et alternativt løp der prosjektoppgave teller 40% av avsluttende karakter. Studentene som velger dette løpet får utdelt hver sin planet. Ukentlig møter Frode opp på «NASA-møtene» der planetoppgaven blir diskutert. «Her er ingen spørsmål for dumme og ingen problemstilling for liten», sier utdelingskomitéen.

Utdelingskomiteen fortsetter begrunnelsen ved at Frode gir det lille ekstra. Han tar med studentene utenom ordinær arbeidstid for å se på stjerner, planeter og galakser; «For forelesning og gruppetimer er ikke alt, og det vet Frode.»

Frode roses for å ta imot tilbakemeldinger og kritikk med takk. Han arrangerer til og med middager for de som ønsker etter semesteret er over for å samle tanker og ideer til hvordan det kan gjøres bedre neste gang.

 

Publisert 15. mai 2017 09:19 - Sist endret 16. mai 2017 09:07