English version of this page

Astronomy On Tap Oslo

Official logo for Astronomy on Tap Oslo division. Credits: Shahin Jafarzadeh/AoTOslo 

Populærvitenskapelig aktivitetet av Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) og Rosseland Center for Solar Physics (RoCS).