Brenda Apili Atubo

Seniorkonsulent - ADM
English version of this page
Telefon +47 22851254
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 13 Svein Rosselands hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1029 Blindern 0315 Oslo

Hovedoppgaver innen:

Studieadministrasjon

 • Programkoordinator for masterprogrammet i Astronomi
 • Master- og forskerutdanning
 • Studieveiledning
 • Studiekvalitet
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamen og timeplanlegging
 • Emner og studieplanarbeid
 • Opptak
 • Internasjonalisering
 • Nettredigering og nettpublisering

Andre arbeidsområder:

Instituttadministrasjon

 • Bilagslønn
 • Oppdrag/Timekontrakter
 • Innkjøp
 • Bestillinger
 • Forskerbolig
 • Registrering av gjesteforskere

Bakgrunn

BSc. Psykologi fra Storbritannia

MSc. Organisasjonspsykologi fra Storbritannia

Emneord: Administrasjon, Eksamen, Timeplanlegging, Studieadministrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieveiledning, FS, TP, Bilaglønn, Innkjøp, Nettsider, Nettpublisering
Publisert 17. nov. 2014 14:09 - Sist endret 23. sep. 2020 09:27