Hva kan du bli hvis du studerer astronomi?

Astronomiutdanningen gir deg en solid realfaglig bakgrunn som er anvendelig i mange forskjellige yrker, både i privat og offentlig arbeidsliv.

Astrofysiker Dan Henrik jobber med sonar og akustikk i fregattmiljøet

Dan Henrik Sekse har en doktorgrad i solfysikk fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. I dag jobber han ved Forsvarets Forskningsinstitutt i Horten med sonar og akustikk i fregattmiljøet. I vårt karriereintervju forteller Dan Henrik hvilke kunnskap og ferdigheter fra astrofysikk utdanning hjulpet ham med overgangen.

Får jeg jobb med astronomi? Svaret er JA!

bildet av en ung dame foran pc og pulte i et kontor

Yrkesintervju: Astronom

- Å prøve å finne ut hvordan universet ble til er kjempespennende, sier astronom Ragnhild Aurlien ved Institutt for teoretisk astrofysikk i dette intervjuet for UTDANNING.NO.

Institutt for teoretisk astrofysikk i sosiale medier