English version of this page

Om senteret

Klimautviklingen på jorda er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Samtidig som det er stor enighet om at menneskelige drivkrefter står sentralt, er det stor usikkerhet om hvilke effekter dette vil få for natur og samfunn på sikt, samt hvor fort situasjonen vil eller kan «normaliseres» når klimagassutslippene går ned.

Usikkerheten skyldes i stor grad tilbakekoblinger i karbonkretsløpet, og manglende kunnskap om de biogeokjemiske prosessene som styrer karbonkretsløpet på ulike tidsskalaer. Dette er derfor et område med store kunnskapshull, og enda større potensielle konsekvenser. Å forstå samspillet mellom økosystemresponser, klima og de biogeokjemiske prosessene er i dag en av de største oppgaver vi står overfor.

Senter for Biogeokjemi i Antropocen er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for biovitenskap, Institutt for geofag og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi kombinerer aktiviteter ved de tre instituttene, og knytter prosesser atmosfæren, nedbørsfelt, ferskvann, og kyst sammen. Vi dekker tema fra mikrobielle prosesser til tilbakekoblinger av hele økosystemer, med fokus på boreale og subarktiske områder. 

Senteret forskning kan deles inn i 6 forskningsområder. Du kan lese mer om disse, og hvem som jobber her på engelskspråklige nettside.