Sommerjobb ved CCSE sommeren 2020 - ekstraordinær utlysning

Sommeren 2020 tilbyr vi noen få sommerjobber for å jobbe med undervisningsutvikling eller som forskningsassistent.

Foto: Line Schibstad Foto

Undervisningsutvikling

Vi lyser ut inntil 2 stillinger for studenter som ønsker å arbeide med undervisningsutvikling i fysikk i sommer ved CCSE i sommer. Vi søker studenter på bachelor- eller master-nivå for å utvikle oppgaver i elektromagnetisme som har et modelleringselement (FYS1120) og nye lab-oppgaver i FYS1120 som har både modellerings- og praktiske elementer og som kan utføres hjemme eller med enkle hjelpemidler. 

Vi ser etter fysikk-studenter fra andre studieår studieår som er faglig dyktige og motivert til å arbeide. Arbeidet vil strekke seg over 4 uker (160 timer) i løpet av sommeren og bachelorstudenter lønnes i lønnstrinn 35. Søknader med en kort motivasjon (maks en halv side) og karakterutskrift fra UiO sendes til tone.skramstad@fys.uio.no innen søndag 7/6.

Forskningsassistent

Vi lyser ut inntil 4 stillinger som forskningsassistenter ved CCSE denne sommeren. Vi søker studenter på bachelornivå som ønsker å arbeide med et forskningsprosjekt i grenselandet mellom fysikk, databeregninger, kunstig intelligens og nevrovitenskap. I prosjektet arbeider vi med å forstå både kunstige- og biologiske nevrale nettverk - samtidig. 

Du vil i prosjektet programmere opp en nevral-nettverksmodell, studere hvordan den lærer, strukturene og dynamikken i modellen, og sammenlikne med tilsvarende biologiske prosesser. Du vil arbeide i et team under veiledning av erfarne forskere og studenter.

Vi ser etter fysikk- og matematikkstudenter i andre eller tredje studieår som er faglig dyktige og motivert til å arbeide tverrfaglig. Arbeidet vil strekke seg over 4 uker (160 timer) i løpet av sommeren og lønnes i lønnstrinn 35. Søknader med en kort motivasjon (maks en halv side) og karakterutskrift fra UiO sendes til tone.skramstad@fys.uio.no innen søndag 7/6.
 

Publisert 21. apr. 2020 14:27 - Sist endret 3. juni 2020 11:55