Tidligere arrangementer - Side 6

illustrasjon av skolebarn
Tid: 12. nov. 2018 08:30

Vi spør Kunnskapsministeren og de som skal løse oppgaven i praksis: Hva vil vi med programmering i skolen? Hvorfor trenger elever denne ferdigheten og på hvilken måte skal det undervises? Hvordan skal faget innrettes og hva skal faget inneholde? Hvilke fag er berørt og relevant? Og er skolene og lærerne forberedt?

Tid: 5. nov. 2018 10:00

Er du opptatt av realfaglig utdanning i skole og høyere utdanning? Hvordan kan vi best introdusere programmering i utdanningene våre? To sentre for fremragende utdanning samarbeider om konferansen.

Bildet kan inneholde: Tekst, Illustrasjon, Grafisk design, Teknologi, Rom.
Tid: 12. okt. 2018 08:00

I fagfornyelsen er det gitt mer plass til programmering i skolefag som matematikk og naturfag. Hvilke muligheter og utfordringer vil oppstå? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til refleksjon og diskusjon om dette på faglig frokost 12. oktober.

Tid: 6. juni 2018 13:15

Benjamin Pollard is a postdoctoral research fellow at the University of Colorado Boulder, which is at the forefront of research-based development of physics laboratory teaching, including beyond the first year. In this talk, he will share one of the approaches used to improve physics laboratory courses.

Tid: 4. juni 2018 10:00

The purpose of this Networking Day is to strengthen our regional Scandinavian network of physics and astronomy researchers working on a variety of projects related to computing in science education. Each visitor will give a 20 minute presentation, followed by 10 minutes for questions, and participants are encouraged to actively use the coffee and lunch breaks for networking.

Tid: 23. mai 2018 09:15

We welcome Eleanor Close, who will tell us how they run the Learning Assistants program at Texas State University. Their presentation is intended to be the starting point for discussions on how we can draw on their experience and expertise to develop our own Learning Assistants program. 

Tid: 22. mai 2018 09:15

Trinket is a browser-based portal to programming that does not require the user to download or install software, making it easy to use. Hunter Close from Texas State University will share with us how he uses Trinket to introduce students in introductory physics to programming.

Tid: 12. mars 2018 12:00

Formålet med seminaret er at vi som er involvert i studier av beregningsorienterte innslag i biologi og fysikk skal bli kjent med hverandre, diskutere aktuelle forskningsspørsmål og –metoder, og sammen bli kjent med aktuell faglitteratur. Først og fremst skal master- og PhD-studentene få innspill og hjelp til utforming av oppgaven sin.