CCSE-bloggen

Publisert 31. okt. 2017 13:02

Hvordan skal fremtidens realfagsundervisning være? Dette er et av de store utdanningsspørsmålene denne høsten, både på skolenivå og universitetsnivå. 

CSSE illustrasjon

CCSE-bloggen

CCSE er et senter for fremragende utdanning. På bloggen forteller vi om hvordan vi jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av realfagsstudiene ved UiO.
– Og ikke minst, hvorfor dette er så viktig!