Numeriske beregninger i skolen

Hvordan skal fremtidens realfagsundervisning være? Dette er et av de store utdanningsspørsmålene denne høsten, både på skolenivå og universitetsnivå. 

I skolen er man i gang med fagfornyelse og definerer kjerneelementer i fagene. Mye tyder på at programmering kommer inn som en del av matematikkfaget. Du kan lese mer om dette i Knut Mørkens blogginnlegg: Kjerneelementer i matematikk, men hvorfor programmering?

På Valler videregående skole i Bærum, har de dette skoleåret for første gang et eget programfag  i programmering rettet mot utforsking av realfagene. Faget har en egen forsøkslæreplan som du finner på nettsidene til Utdanningsdirektoratet: Forsøkslæreplan i PRM1-01

Ved UiO har vi i mange år hatt fokus på numeriske beregninger i utdanningen gjennom prosjektet Computing in Science Education (CSE) og nå vårt senter CCSE. En av de store oppgavene for vårt senter for fremragende utdanning blir implementering av dette i skolen.  Vi trenger kunnskap om hvordan elever best lærer programmering og modellering.  Hva motiverer elevene og hva oppleves som spesielt krevende? Hvordan nå fram til mange elevtyper – ikke bare de som i utgangspunktet liker «koding»?  Vi må legge vekt på hvordan numeriske beregninger kan styrke dybdelæringen i fagene, gleden over å lære realfag, og samtidig gi elevene et grunnlag for videre studier. 

Astrofysikkstudentene i emnet AST2000 har denne høsten et prosjektarbeid der de kan velge å lage en blogg for fysikkelever i 3. klasse på videregående skole. Det er spennende å se hvordan de unge studentene vinkler stoffet for å fenge sine (nesten) jevnaldrende i skolen. Studentene våre er en viktig ressurs når vi skal jobbe med skolen og ikke minst overgangen fra skole til universitet. AST2000 er i så måte et foregangsprosjekt som kan inspirere til tettere kobling mellom skole og universitet. 

Her kan du se hvordan student Ida forklarer numeriske beregninger  i sin blogg ved å bruke kjent matematikk og fysikk på vgs-nivå. Vakkert! Landmålere og koreografer

En vel så viktig utfordring er lærerkompetanse i programmering. Erfaringene fra Valler vgs blir viktig, og vi vet om flere lærere rundt om i Norge som ivrer for å bruke programmering i undervisningen. Men det er også mange realfagslærere uten denne kompetansen. CCSE arbeider derfor med å utvikle etterutdanningskurs for lærere. I tillegg vil studenter fra Lektorprogrammet ved UiO, studieretning realfag ha denne kompetansen. De får integrert numeriske beregninger i utdanningen sin fra første semester. De blir derfor viktige endringsagenter når de kommer ut i skolen. 

Av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
Publisert 31. okt. 2017 13:02 - Sist endret 22. jan. 2018 12:17
CSSE illustrasjon

CCSE-bloggen

CCSE er et senter for fremragende utdanning. På bloggen forteller vi om hvordan vi jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av realfagsstudiene ved UiO.
– Og ikke minst, hvorfor dette er så viktig!