Seminar om beregningsorienterte innslag i fysikk (vgs) og biologi (BIOS1100)

Formålet med seminaret er at vi som er involvert i studier av beregningsorienterte innslag i biologi og fysikk skal bli kjent med hverandre, diskutere aktuelle forskningsspørsmål og –metoder, og sammen bli kjent med aktuell faglitteratur. Først og fremst skal master- og PhD-studentene få innspill og hjelp til utforming av oppgaven sin.

Foreløpig program

 

12.00-12.10

Velkommen og intro

Ellen

12.10-12.25

Beregningsorienterte innslag i BIOS 1100: Hvorfor og hvordan?

Lex

12.25-12.45

Hvordan studenter lærer beregningsorienterte metoder i biologi og hvordan de overfører til andre områder. Resource theory

Anders

12.45-13.05

BIOS 1100: Foreløpig «master-plan», spørsmål til forsamlingen, diskusjon

Lars Erik

13.05-13.25

BIOS 1100: Foreløpig «master-plan», spørsmål til forsamlingen, diskusjon

Marthe

13.25-13.40

PAUSE

 

13.40-14.00

Programmeringsinnslag i Fysikk i vgs: Foreløpig «master-plan», spørsmål til forsamlingen, diskusjon

Tormod

14.00-14.15

BIOS 1100: Forskning og planer så langt – PhD-prosjekt

Odd Petter

14.15-14.30

Hvorfor beregningsorienterte innslag i BIOS 1100 og i skolens realfag? Hva er læringsmålene? (innledning til diskusjon)

Knut

14.30-14.45

Hva er «computational thinking», og hva sier forskningslitteraturen om læring gjennom beregningsorienterte aktiviteter?

Ellen

14.45-15.00

Avsluttende diskusjon; veien videre

Alle

 

Arrangør

Ellen K. Henriksen (CCSE) og Tone F. Gregers (IBV)
Emneord: computational thinking, naturvitenskapelig programmering, fysikkdidaktikk, biologididaktikk
Publisert 9. mars 2018 11:03 - Sist endret 9. mars 2018 11:03