Ansatte - Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Se en mer detaljert oversikt over ansatte og forskergrupper på våre engelske sider.

Listen inneholder 66 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abdelmalak, Mohamed Mansour Forsker +47 22854080 m.m.abdelmalak@geo.uio.no
Arnould, Maëlis maelis.arnould@geo.uio.no
Augland, Lars Eivind Forsker +47 22856926 +47 95700108 l.e.augland@geo.uio.no Strukturgeologi, Isotop geologi
Ballo, Eirik Gottschalk Stipendiat +47 22859184 e.g.ballo@geo.uio.no
Belosa, Lea Stipendiat lea.belosa@geo.uio.no
Bostic, Joshua Neilson Student j.n.bostic@geo.uio.no
Breivik, Asbjørn Førsteamanuensis +47 22856676 asbjorn.breivik@geo.uio.no
Brodholt, John Peter Professor II j.p.brodholt@geo.uio.no
Buiter, Susanne Janita Henriet s.j.h.buiter@geo.uio.no
Bultel, Benjamin Gabriel Rene Forsker +33681249362 b.g.r.bultel@geo.uio.no
Callegaro, Sara Forsker sara.callegaro@geo.uio.no
Caracas, Razvan Forsker razvan.caracas@geo.uio.no
Conrad, Clinton Phillips Professor +47 22854092 c.p.conrad@geo.uio.no Geodynamikk, Geofysikk, Tektonikk
Crameri, Fabio Forsker fabio.crameri@geo.uio.no
Domeier, Mathew Michael Forsker +47 22854076 m.m.domeier@geo.uio.no
Dowding, Elizabeth Postdoktor elizabeth.dowding@geo.uio.no
Dubrovin, Pavel Forsker +47 22856922 pavel.dubrovin@geo.uio.no
Gac, Sebastien Forsker +47 22855779 sebastien.gac@geo.uio.no
Gaina, Carmen Professor +47 22856042 carmen.gaina@geo.uio.no
Geng, Ming ming.geng@geo.uio.no
Hagopian, William Martin Senioringeniør w.m.hagopian@geo.uio.no
Harrington, Elise Michelle Stipendiat e.m.harrington@geo.uio.no
Heimdal, Thea Hatlen Postdoktor +47 22855655 t.h.heimdal@geo.uio.no
Hernandez, Jean-Alexis Robert Postdoktor j.a.r.hernandez@geo.uio.no
Heyn, Björn Holger Postdoktor b.h.heyn@geo.uio.no