Vibeke Kennair Ottesen

Academic Interests

I am proud to be the first criminologist to be associated with CEES. 

My scholarly interests are focused on age and sex differences in criminal and antisocial behaviour, and I approach these topics from evolutionary informed perspectives.

I am currently undertaking my PhD on evolutionary psychological perspectives on homicide in close relationships in Norway. 

Publications

View all works in Cristin

 • Ottesen, Vibeke Kennair (2016). An Evolutionary Psychological Analysis of Filicide in Norway.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012). Do evolutionary psychological predictions of risk factors for filicide apply to Norway?.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012, 19. september). Født sånn eller blitt sånn. [TV].  NRK TV: Trygdekontoret.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012). Handlingslammet - Drapsmenn får selv bestemme om samfunnet skal få kunnskap om partnerdrap. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012). Har pasienten din drapstanker?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (18), s 2136- 2136 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0929
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012, 03. desember). Partnerdrap i likestillingslandet. [Radio].  NRK Ekko.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012). Partnerdrap i likestillingslandet. NRK - www.nrk.no. . doi: http://www.nrk.no/ytring/partnerdrap-i-likestillingslandet-1.8404717
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2012). Viktig filmvold. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mysterud, Iver; Slagsvold, Tore; Mysterud, Ivar; Grinde, Bjørn; Ottesen, Vibeke Kennair; Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen; Bongard, Terje; Røskaft, Eivin & Jakobsen, Per Johan (2010). Skinnuenighet om kvinner, medisin og evolusjonsforskeres syn. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6)
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2010). Biologi må inn på pensum i samfunnsvitenskap. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Johnsen, Berit; Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter; Ottesen, Vibeke Kennair & Granheim, Per Kristian (2007). En klimaundersøkelse av fengsler med høyt sikkerhetsnivå – Kvaliteten på livet til innsatte og yrkeslivet til tilsatte. Internrapport.
 • Ottesen, Vibeke Kennair (2007). Evolutionary Developmental Psychology and Sex Differences in Social Interest and Orientation in Infancy.
 • Sund, Annette; Thorstensen, Jens M; Ottesen, Vibeke Kennair & Svendsen, Monica (2007). Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til kriminalomsorgen. KRUS Rapporter. 3.

View all works in Cristin

Published May 30, 2012 10:45 AM - Last modified Mar. 27, 2015 12:58 PM