bactrianus

Bildene er fra feltarbeid i Chokpak, Kazakhstan i 2014. Formålet med feltarbeidet var å fange og ta prøver av en underart av gråspurv, Passer domesticus bactrianus. Denne spurven innehar en del egenskaper som forskere ved CEES tror gråspurven hadde før den utviklet et nært forhold til mennesker. Ved å sammenlikne denne underarten med vanlige gråspurv fra byen, kan forskerne få en pekepinn på hvordan den velkjente gråspurven ble så sterkt tilknyttet oss.