Seleksjon og evolverbarhet - konsepter, mål og statistikk