Økologien og evolusjonen til sykdomspatogener i naturen