Norwegian

Helene Sørum Kristiansen

Executive Officer - Communication Section
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postal address Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO