Anna Helene Valberg

Image of Anna Helene Valberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22855715
Mobile phone +4797182523
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygning øst 0371 OSLO
Postal address Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Student)

Anna is currently on leave, please contact Eva Michelsen Ekroll.

  • Information consultant
  • Student recruitment
  • Event management
  • Open Day and Youth Research Festival
  • Social media

Publications

  • Mirmotahari, Omid; Lynnebakken, Hilde & Valberg, Anna Helene (2017, 12. desember). Snart får studentene automatisk tilbakemelding – kan være like nyttig for lærerne. [Internett].  Titan.uio.no.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2014 10:47 AM - Last modified June 15, 2016 2:07 PM