Lill-Ann Cathrine Strøm

Senior Executive Officer - Communication Section
Image of Lill-Ann Cathrine Strøm
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 48109200
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygning øst 0371 Oslo
Postal address Postboks 1032 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

  • Studentrekruttering
  • Skolebesøksordningen
  • Karriereintervjuer
  • Ungforsk/Forskningsdagene
  • Jenter og teknologi
  • Åpen dag
  • Real moro
Published Jan. 11, 2021 1:22 PM - Last modified Oct. 7, 2021 4:07 PM