Kristine Bakkemo Kostøl

Image of Kristine Bakkemo Kostøl
Norwegian version of this page
Phone +47 22858214
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Cross-setting STEM experiences, STEM partnerships, authentic STEM learning, science capital.

Responsibilities

 • Project leader Lektor2 (a nationsal STEM partnership program)

Background

 • Teaching experience from secondary and upper secondary school
 • Post graduate teacher training, University of Oslo
 • Master's degree in Materials, energy and nano technology, Univeristy of Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter & Kostøl, Kristine Bakkemo (2019). Energi og materie - svaret på (nesten) alt. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 4- 6
 • Kostøl, Kristine Bakkemo (2019). Mugg er i hvert fall naturlig!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1, s 18- 19
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2019). 'I was part of something big' - student outcomes of using a co-design tool in a STEM partnership program.
 • Braathen, Anette; Frøyland, Merethe & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Gjer tenkinga til elevane synleg!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 50- 53
 • Frøyland, Merethe; Braathen, Anette & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Elever på vei mot forståelse - hvordan kan det se ut?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 86- 89
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Braathen, Anette & Frøyland, Merethe (2018). Fra boller og refleksvest til læring - Hvordan lykkes med undervisning som involverer andre læringsarenaer?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 34- 37
 • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo & Remmen, Kari Beate (2016). Læring gjennom oppdrag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 38- 43
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Andre læringsarena i undervisningen - hvordan?.
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lektor2-modellen - Et verktøy for samarbeid om undervisningsopplegg.
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lærer + arbeidslivet = bedre realfagundervisning?.

View all works in Cristin

Published June 12, 2019 1:16 PM - Last modified June 12, 2019 2:00 PM

Projects