Undervisning med aktiv læring (only in Norwegian)

Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi (KURT) har publisert nettsiden Undervisning med aktiv læring som gir deg råd om hvordan du kan integrere profesjonell kompetanse i undervisningen, hjelp til undervisningsplanlegging, konkrete forslag til metoder for aktiv læring og tips til bruk av responssystemer.

 

Published Feb. 27, 2020 8:37 PM - Last modified Feb. 27, 2020 8:38 PM