Hussain Shakeel Butt

Doctoral Research Fellow - Section for Pharmaceutical Chemistry
Image of Hussain Shakeel Butt
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo
Other affiliations Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Student)

Publications

View all works in Cristin

  • Blakeney, Rebecca Angelica; Rydmark, Marcella Christine Orwick; Ulriksen, Emilie Steinbakk; Heien, Greta Karoline; Butt, Hussain Shakeel & Kool, Anneleen [Show all 8 contributors for this article] (2021). Exhibition: Pharmaceutical Time Travels: From Ancient Plant Remedies to Modern Medicines / Utstilling: Farmasøytisk tidsreise: Fra historiske planteremedier til moderne medisiner.
  • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.

View all works in Cristin

Published Jan. 7, 2020 1:06 PM - Last modified Jan. 21, 2020 1:28 PM