wmabuelm

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

View all works in Cristin

 • Toverud, Else-Lydia; Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Jukovljevic, Marina & Håkonsen, Helle (2015). Diabetic Pakistani women in Oslo, Norway, and their need for information.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa & Jakovljevic, Marina (2015). Betydning av piktogrammer for farmasøyter ved betjening av ikke-vestlige innvandrerkunder på norske apotek.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Vuljovic, Marina & Abuelmagd, Walaa (2015). Ethnic Norwegian doctors and diabetic Pakistani women in Oslo - What is the patients' need for information?.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Diabetic Pakistani women in Oslo: Is their need for information about their treatment fulfilled?.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Pakistani women's need for information about their diabetic medication - A study from Oslo, Norway where there is a large Pakistani population.
 • Mahmood, Khadijah Q.; Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle & Abuelmagd, Walaa (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. www.mn.uio.no/farmasi.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Erfaringer norske allmennleger og farmasøyter har etter kontakt med pasienter med ikke-vestlig bakbrunn.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Experiences of Norwegian general practitioners and pharmacists following their contact With ethnic minority patients.
 • Abuelmagd, Walaa & Toverud, Else-Lydia (2013). Norske pasienters erfaringer med og holdninger til pasienter med innvandrerbakgrunn samt en sammenligning av dette med tilsvarende erfaringer og holdninger hos norske farmasøyter.
 • Castello, Claudio; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa; Taghizadeh, Najmeh; Mahmood, Khadijah Q. & Toverud, Else-Lydia (2013, 15. november). Frykter alkohol og svin i medisin.  Utrop.

View all works in Cristin

Published Mar. 25, 2014 10:50 AM

Research groups