Master thesis projects

Ongoing projects

Anette Lima Hansen

Kompatibilitet av legemidler brukt på barne- og nyfødtintensiv avdeling – undersøkt ved bruk av dynamisk blandemetode

Supervisors: Ingunn Tho, Katerina Nezvalova-Henriksen (Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet) and Helene Jonassen

Camilla Tomine Østerberg 

Kompatibilitet av TPN og legemidler brukt på nyfødtintensiv avdeling – undersøkt ved bruk av statisk blandemetode

Supervisors: Ingunn Tho, Katerina Nezvalova-Henriksen (Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet) and Helene Jonassen

Elisabeth Birkedal Aas

External project.

Galeniske effekter ved manipulering av Warfarin-tabletter til barn 

Supervisors: Jørgen Brustugun (Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet), Kathrin Bjerknes (Sykehusapoteket Lørenskog) and Ingunn Tho

Jonathan David Zapata Franco

External project.

Kartlegging av tilberedning av parenteral ernæring av sykepleiere ved barneavdeling ved Akershus universitetssykehus

Supervisors: Toril Andersen and Kathrin Bjerknes (Sykehusapoteket Lørenskog) and Ingunn Tho

Annika Alander

Åbo Akademi University, Finland (ÅAU)


2017

Mina Minh Thi Le

Stabilitet og holdbarhet av dosepakkede legemidler: Furosemid og natriumvalproat

Supervisors: Ingunn Tho, Hanne Hjorth Tønnesen, Vigdis Staven (Apotek 1), and Magnhild Lange (Apotek 1)

Geerthana Uthyaharan

Mucoadhesive buccale filmer til barn: Utvikling av formulering og studier i en biorelevant munnhulemodell

Supervisors: Ingunn Tho og Julia Alopaeus

Lasse Holtan Paetz

External project.

Doseringsnøyaktighet ved manipulering av acetylsalisylsyretabletter: Uttak of administrasjon av barnedoser ved hjelp av sprøyte og ernæringssonde

Supervisors: Jørgen Brustugun (Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet) and Kathrin Bjerknes (Sykehusapoteket Lørenskog) and Ingunn Tho


2016

Nikolai Notaker

External project.

Doseringsnøyaktighet ved manipulering av to lavdoserte ASA-tabletter til barn

Supervisors: Jørgen Brustugun (Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet),  Kathrin Bjerknes (Sykehusapoteket Lørenskog) and Ingunn Tho

Tobias Dietrich

Beuth Technical University, Berlin, Germany (BTU)

Age-appropriate orodispersible tablets to children based on spray-dried micro-particles – A development and characterization of formulations

Supervisors: Mont Kumpugdee Vollrath (BTU) and Ingunn Tho

Lina Mai Nguyen

Utvikling av nye alderstilpassede smeltetabletter til barn basert på faste oppløsninger fremstilt ved spraytørking

Supervisors: Ingunn Tho and Hanne Hjorth Tønnesen

Jennie Pohjavirta 

Åbo Akademi University, Finland (ÅAU)

Development and characterization of bioadhesive buccal drug delivery systems for improved drug delivery to children

Supervisors: Niklas Sandler and Maren Preis (ÅAU), Ingunn Tho and Julia Alopaeus


2015

Evrard Louis Alain Brice Betoko

The Arctic University of Norway (UiT)

Development of orodispersible films:  A new age-appropriate dosage form for children, June 2015

Supervisors: Natasa Skalko-Basnet (UiT) and Ingunn Tho

 

Published Oct. 13, 2017 4:23 PM - Last modified Oct. 13, 2017 4:23 PM