Master's students 2020 (ongoing projects)

At the moment, we have 9 Master's students in our group. These students work on topics, such as drug safety, drug information, patient perception and attitude towards medications.

If you like to know more about our research interests and/or express your interest in a Master's project, please do not hesitate to contact Prof. Hedvig Nordeng.

Master's students PharmaSafe 2020/2021 (as of January 2020)

 • Zuhur Abdiqadir Said: Legemiddelbruk og graviditet og amming: brukermedvirkning i forskning

 • Iram Younas: Legemiddelbruk og graviditet og amming: brukermedvirkning i forskning

 • Nebghouha el Khalil: Hvilke analyser får gravide og ammende utført i primærhelsetjenesten – og hva forteller disse analysene oss?

 • Jevan Jones Mezori: Hva er effektene på kvalitet og sikkerhet ved legemiddelhåndtering etter innføring av lukket legemiddelsløyfe i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold, Kalnes?

 • Tina Nguyen: Hva er effektene på kvalitet og sikkerhet ved legemiddelhåndtering etter innføring av lukket legemiddelsløyfe i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold, Kalnes?

 • Nhu Nhu Nguyen: Hvordan kan apoteket sikre likeverdige helsetjenester i møte med fremmedspråklige kunder? Design thinking som en innovativ tilnærmingsmetode.

 • Dijana Jovic: Kassasjon av legemidler- hvor mye kastes i Norge hvert år?/Legemiddelavfallets påvirkning på miljøet

 • Milena Popovic: Legemiddelmangel

 

Master's students PharmaSafe 2019/2020 (as of January 2020)

 • Omnia Elsadig: Legemiddelmangel på landsbasis, sammenligning på tvers av landegrenser
 • Aleksandar Rakicevic: Hvordan bruker farmasøyter og apotekteknikere tiden sin i publikumavdelingen på et sykehusapotek? En observasjons- og bevegelsesstudie med bruk av WOMBAT
 • Karoline Sparby: Apotekets intervensjoner under reseptekspedisjon
 • Synne Margrethe Nielsen: Lukket legemiddelsløyfe på sykehuset Østfold
 • George Deep: Use and beliefs about medications in a Syrian population living in the west coast of Norway
 • Miljana Ilic: Use of medication and characteristics of pregnant women who sought medical attention due to infertility: an European, web-based cross-sectional study
 • Fatmeh Bayar Korkosh: Innvirkning av DDD feil i det islandske reseptregisteret på publiserte artikler om legemiddelbruk på Island.
   

 

 

 

Published June 7, 2016 12:43 PM - Last modified Mar. 5, 2020 5:27 PM