Master's students (concluded projects)

Since 2015, 50 Master's students have finished their projects in our group. A list with their names and project titles follows.

Concluded Master's projects in the PharmaSafe Group

 • Fatmeh Bayar Korkosh: Innvirkning av DDD feil i det islandske reseptregisteret på publiserte artikler om legemiddelbruk på Island. Finished in November 2020.

 • Miljana Ilic: Use of medication and characteristics of pregnant women who sought medical attention due to infertility: an European, web-based cross-sectional study. Finished in June 2020.

 • Synne Margrethe Nielsen: Lukket legemiddelsløyfe på sykehuset Østfold. Finished in June 2020.

 • George Deep: Use and beliefs about medications in a Syrian population living in the west coast of Norway. Finished in June 2020.

 • Omnia Elsadig: Legemiddelmangel på landsbasis, sammenligning på tvers av landegrenser. Finished in January 2020.

 • Karoline Sparby: Apotekets intervensjoner under reseptekspedisjon. Finished 2020.

 • Aleksandar Rakicevic: Hvordan bruker farmasøyter og apotekteknikere tiden sin i publikumavdelingen på et sykehusapotek? En observasjons- og bevegelsesstudie med bruk av WOMBAT. Finished 2019

 • Nora Asadi: Legemiddelfeil og avvik i sykehus. Finished in November 2019.

 • Fatmeh Bayar Korkosh: Innvirkning av DDD-feil i det islandske reseptregisteret på publiserte artikler om legemiddelbruk på Island.

 • Solveig Østmo: Befolkningens kunnskapnivå om legemidler - fokus smertestillende. Finished in November 2019.

 • Aleksandar Komnenic: Apotekets intervensjoner under reseptekspedisjon.

 • Rebecca Solomon: SafeStart – legemiddelsamtale til gravide i primærhelsetjenesten - en undersøkelse blant kliniske farmasøyter. Finished in August 2019.

 • Vedrana Rosic: Er det variasjon i tjenestefarmasøyters bedømmelse av inhalasjonsteknikk? Finished in May 2019.

 • Tijana Dimitrijevic: Uaktuelle og doble resepter i Reseptformidleren. "Pasientens legemiddelliste" som en mulig fremtidig løsning. Finished in March 2019. 

 • Gorica Deric: Apotekansattes erfaringer og holdninger til egenbehandling av halsbrann. Finished in August 2018. 

 • Fatima Mahamud Ahmed: Bruksmønster ved egenbehandling av halsbrann. Finished in June 2018. 

 • Tran Thanh Huynh Nguyen: Hva vet vi om norske internettbrukeres kunnskap om reseptfrie smertestillende og antibiotika? - To nettbaserte spørreundersøkelser. Finished in June 2018.

 • Elin Ngo: Farmasøytsamtale i apotek for gravide - Litteraturgjennomgang, rekruttering og pilotering av SafeStart-samtalen. Finished in June 2018. 

 • Hajar Massfih: Graviditet og Legemidler: Del 1: En systematisk litteraturstudie om intervensjoner ved svangerskapskvalme. Del 2: Pilotering av SafeStart-studien. Finished in June 2018.

 • Mariam Bayar Korkosh: Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av antitrombotiske legemidler i spesialisthelsetjenesten. Finished in June 2018. 
 • Hajar Chairi: Uønskede hendelser knyttet til legemiddelhåndtering av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Finished in June 2018. 

 • Marko Nikodijevic: Antibiotikabehandling ved samfunnservervet pneumoni ved sykehus i Helse Møre og Romsdal. Finished in May 2018.

 • Hossam Kandil: Norwegian pharmacy customers' knowledge about antibiotics - in Harstad and surroundings. Finished in April 2018.

 • Djorde Zdravkovic: Mapping and comparing attitudes, practices and believes of physicians who treat ADHD in Serbia, Norway and Iceland. Finished in April 2018.

 • Marija Cosovic: Farmasøytisk omsorg rundt reflukssymptomer, algoritme til bruk i apotek og implementeringserfaringer fra Serbia. Finished in April 2018.

 • Milan Bzenic: Apotekbrukernes kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende medisiner. Finished in September 2017.

 • Bojan Pejic: Medikamentell kreftbehandling og bivirkninger - fokus på legemiddelsamtale og rådgivning. Finished in September 2017.

 • Selamawit Seid Nega: Beliefs, attitudes and use of herbal medicine and concomitant use with convential medicine among pregnant women in Ethiopia (Internasjonal helse, Med fak, UiO). Finished in August 2017.

 • Naila Ali: Interessenters syn på farmasistudenters praksisperiode. Finished in June 2017.

 • Vesna Gligorijevic: Hva er verdien av legemiddelinformasjon fra farmasøyter og hvordan varetar de rådgivningsrollen? Finished in May 2017. 

 • Tijana Stanojevic: Befolkningens kunnskapsnivå om legemidler. Finished in May 2017.

 • Bojana Duraskovic: Befolkningens kunnskapsnivå om legemidler. Finished in May 2017. 

 • Laila Ichoutene: Adherence to medications for treatment of asthma and allergy: a multinational study. Finished in April 2017. 

 • Marija Milic: Introduksjon til mystery shopping i apotekpraksis. Finished in February 2017.

 • Vukica Bogosavljevic: Pharmacological treatment approaches to ADHD in Norway and Serbia. Finished in December 2016.

 • Hien Thi Ngo: Medieomtale av ADHD-diagnose og -medisinering i Norge. Finished in December 2016.

 • Bojana Grbic: Befolkningens kunnskapnivå om legemidler. Finished in December 2016.

 • Mai-Linh Huynh Do: Legemiddelbehandling, erfaringer ved møte med helsetjenesten og psykososial byrde hos kvinner med ekstrem svangerskapskvalme i Norge. Finished in June 2016.

 • Sahar Gaffari: The Nocebo effect: The role of the perceived sensitivity to medicines (PSM) scale in the Norwegian setting Finished in June 2016.

 • Fatemeh Mansoori: Legemidler til barn – utarbeidelse og evaluering av foreldrebrosjyrer på persisk Finished in June 2016.

 • Mahnoush Karam Nejad: Legemidler til gravide og ammende – utarbeidelse og evaluering av foreldrebrosjyrer på persisk Finished in June 2016.

 • Alma Mulac: Klinisk farmasøyters erfaringer med tverrprofesjonelt samarbeid (i samarbeid med HIOA) Finished in June 2016.

 • Line Johansen Kaasa: Veiledning av kunder i apotek om riktig bruk av inhalasjonslegemidler Finished in June 2016.

 • Ozren Zrno (Internasjonal helse, Med fak, UiO): Medication and herb use during pregnancy among women in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Finished in June 2016.

 • Hanne Maria Holm: Bruk av ADHD medisin i de nordiske landene. Finished in April 2016.

 • Vladimir Vranic: Å lære av andres erfaringer: «Tjek på inhalasjon» i Danmark som forbilde for betalte farmasøytiske tjenester. Finished in February 2016.

 • Djordje Milanovic: Patterns of and factors associated with sick-leave during pregnancy: An international study among 15 European countries. Finished in December 2015.

 • Marie Braathen: Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammede – en prospektiv multisenter studie i sykehus. Finished in June 2015.

 • Marthe Waka: Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammede – en prospektiv multisenter studie i sykehus. Finished in June 2015.

 • Ashwak Hamza: Feasibility of the Nordic pricing and reimbursement system for Iraq, - Norway as a case. Finished in March 2015.

 

 

Published June 7, 2016 12:43 PM - Last modified Jan. 6, 2021 8:05 PM