Master's students 2020 (ongoing projects)

At the moment, we have 15 Master's students in our group. These students work on topics relating to drug safety, drug information, patient perception, and attitude towards medications.

If you like to know more about our research interests and/or express your interest in a Master's project, please do not hesitate to contact Prof. Hedvig Nordeng.

 

Master's students PharmaSafe 2021/2022                        (as of January 2021)

 • Jelena Mali: Hvilke kilder og metoder benytter pasienter for å lage og vedlikeholde sin egen legemiddelliste – enten manuelt eller elektronisk

 • Julija Savicic: Hvilke kilder og metoder benytter pasienter for å lage og vedlikeholde sin egen legemiddelliste – enten manuelt eller elektronisk

 • Vibitha Sivasambu: Etterlevelse av legemiddelbruk i svangerskapet – utvikling av et nettbasert kartleggingsverktøy

 • Natasa Pejic: Etterlevelse av legemiddelbruk i svangerskapet – utvikling av et nettbasert kartleggingsverktøy

 • Basma Kousa: Bruk av allergilegemidler og amming – en klinisk studie og analyse av nasjonal tall.

 • Milica Zugic: Skal jeg bruke antidepressiva når jeg er gravid? – en studie blant kvinner om beslutningsvansker

 • Lana Jalal Shabat: Skal jeg bruke antidepressiva når jeg er gravid? – en studie blant kvinner om beslutningsvansker

 • Sara Sharifi: Skal jeg bruke antidepressiva når jeg er gravid? – en studie blant kvinner om beslutningsvansker​

 

Master's students PharmaSafe 2020/2021 (as of January 2021)

 • Iram Younas: Legemiddelbruk og graviditet og amming: brukermedvirkning i forskning

 • Nebghouha el Khalil: Hvilke analyser får gravide og ammende utført i primærhelsetjenesten – og hva forteller disse analysene oss?

 • Jevan Jones Mezori: Hva er effektene på kvalitet og sikkerhet ved legemiddelhåndtering etter innføring av lukket legemiddelsløyfe i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold, Kalnes?

 • Tina Nguyen: Hva er effektene på kvalitet og sikkerhet ved legemiddelhåndtering etter innføring av lukket legemiddelsløyfe i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold, Kalnes?

 • Nhu Nhu Nguyen: Hvordan kan apoteket sikre likeverdige helsetjenester i møte med fremmedspråklige kunder? Design thinking som en innovativ tilnærmingsmetode.

 • Dijana Jovic: Kassasjon av legemidler- hvor mye kastes i Norge hvert år?/Legemiddelavfallets påvirkning på miljøet

 • Milena Popovic: Legemiddelmangel

 

 

Published June 7, 2016 12:43 PM - Last modified Jan. 5, 2021 1:58 PM