Anne Gerd Granås er Årets Farmasøyt 2019

Årets Farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Les juryens begrunnelse nedenfor. 

Image may contain: Necklace, Hair, Face, Eyebrow, Chin.

Foto: UiO

Anne Gerd Granås tildeles prisen for sitt drivende engasjement for samfunnsfarmasi, og for hennes aktive rolle med å anvende forskning til å stadfeste helsevesenets og farmasøytens forpliktelse til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelbruk. 

Anne Gerd er en samfunnsfarmasøytisk drivkraft som setter fokus på faget og knytter det opp mot pasientomsorg i praksis. 

Hun er en person med pågangsmot som synliggjør faget utover de farmasøytiske kretser og inn i et utvidet helseperspektiv – noe som bidrar til en bedre samfunnsmessig forståelse for riktig bruk av legemidler.

Anne Gerd er professor i samfunnsfarmasi, utdannet ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo i 1995, med doktorgrad fra School of Pharmacy, University of London i 2000. Hun er ansatt ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, etter tidligere å ha arbeidet ved OsloMet, Senter for samfunnsmedisin ved UiB og Apoforsk. Hun ble i 2017 tildelt Fulbright forskerstipend.

Gjennom sin evne til å forenkle og tydeliggjøre samfunnsfarmasien engasjerer hun både studenter, fagfolk og folk flest gjennom forelesninger, podcasts, kronikker, bøker, publikasjoner og foredrag - både nasjonalt og internasjonalt. Hun er med sin motiverende atferd, sin kunnskapsrikhet og sin genuine interesse for samfunnsfarmasi et forbilde for alle farmasøyter.

Anne Gerd Granås er med på å utvikle, befeste og forsterke farmasøytens rolle i samfunnet ved å aktivt delta i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av farmasøytisk kompetanse.

Vi gratulerer!

Published Oct. 5, 2019 6:25 AM - Last modified Oct. 5, 2019 6:33 AM