News - Page 7

Publisert 11. mars 2015 10:52

Apokus ønsker å øke farmasøyters kompetanse knyttet til to viktige kundegrupper på apoteket: mor og barn. Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt og leder av Pharmasafe, kommer støtte opp deltakerne gjennom den 8 uker lange stafetten.

Published Feb. 25, 2015 4:49 PM

Pharmacist-patient communication around prescription medications can optimize treatment outcomes. Society's expectations of pharmacist-patient communication around medications can be expressed in legislation, economic incentives, and authority control. In this study, the Nordic countries of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden provide the legislative examples and can be used as a platform to discuss how society's expectations, professional visions, and practice are aligning.

Read more here

Publisert 22. jan. 2015 16:18

I alt starter 13 nye masterstudenter hos oss i 2015 på tema blant annet innen legemiddelinformasjon, farmasøytens rolle i primærapotek, pasienters oppfatning og holdning til forskjellige legemidler, og forskjeller i årsak til sykefravær i svangerskapet i Europa.