Publications

Prof. Nordeng's publications in CRISTIN.

Prof. Nordeng's publications in Pubmed.

Prof. Granås' publications in CRISTIN.

Prof. Granås' publications in Pubmed.

Associate Prof. Björnsdottir's publications in CRISTIN.

Associate Prof. Björnsdottir's publications in Pubmed.

Selected publications

Pharmacoepidemiology and Register-based Research:

 1. Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Aged Children. Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2018 ;Volum 57.(3) s. 200-208.
 2. Maternal use of thyroid hormone replacement therapy before, during, and after pregnancy: agreement between self-report and prescription records and group-based trajectory modeling of prescription patterns. Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S.; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Clinical Epidemiology 2018 ;Volum 10. s. 1801-1816.
 3. Exhibiting caution with use of big data: The case of amphetamine in Iceland's prescription registry. Björnsdottir, Ingunn; Verne, Guri Birgitte. Research in Social and Administrative Pharmacy 2018 ;Volum 14.(12) s. 1195-1202.
 4. Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015. Arton Baftiu, Silje Andrea Feet, Pål Gunnar Larsson, Margrete Larsen Burns, Oliver Henning, Erik Sætre, Espen Molden, Anne Gerd Granas, Svein I. Johannessen, Cecilie Johannessen Landmark. Epilepsy Research, 2018: 139: 35-42. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2017.11.001

Social and Clinical Pharmacy:

 1. Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård; Kamycheva, Elena; Mathiesen, Liv; Viktil, Kirsten Kilvik; Granås, Anne Gerd; Garcia, Beate HennieBMJ Open 2018 ;Volum 8:e020106. s. 1-8.
 2. Medication use and drug-related problems among women at maternity wards-a cross-sectional study from two Norwegian hospitals. Smedberg J, Bråthen M, Waka MS, Jacobsen AF, Gjerdalen G, Nordeng H. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Jul;72(7):849-57. 
 3. 360-Degree Feedback Model to Enhance Interprofessional Learning. Awdishu L, Zheng A, Gerd Granas A, Galasso J, et al. 2018, MedEdPublish, 7, [3], 16, https://doi.org/10.15694/mep.2018.0000154.1
 4. Deprescribing for frail older people – Learning from the case of Mrs. Hansen. Anne Gerd Granas, Marit Stendal Bakken, Sabine Ruths, Katja Taxis. Research in Social and Administrative Pharmacy, 2018; 14 ( 6): 612-616. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2017.07.003.

Guidelines and text books:

 1. Bakken, Kjersti; Granås, Anne Gerd. Samfunnsfarmasi. Bergen: Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2456-2) 428 s.
 2. Almarsdottir, Anna Birna; Granås, Anne Gerd; Blondal, Anna Bryndis. 
  Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services. I: Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services. Elsevier 2018 ISBN 9780128142776. s. 31-40
 3. Nordeng H, Spigset O. Legemidler og bruken av dem. 3 utg. Lærebok i klinisk farmakologi. Gyldendal Akademiske, 2018.
 4. Antibiotika bruk i svangerskapet. Nordeng S, Nordeng H, Høye S. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Feb 23;136(4):317-21. doi: 10.4045/tidsskr.15.0451. eCollection 2016 Feb. Norwegian.
 5. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Amundsen S, Nordeng HNezvalová-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Nat Rev Neurol. 2015 Apr;11(4):209-19.
 6. Sortvik Nilssen L, Nordeng H. G7. Graviditet og legemidler. Norsk Legemiddelhåndbok. Rosness T (red). 2019.
 7. Nordeng H, Sortvik Nilssen L. G8. Amming og legemidler. Norsk Legemiddelhåndbok. Rosness T (red). 2019.
Published Oct. 24, 2013 10:57 AM - Last modified Nov. 12, 2021 9:05 AM