Congratulations, PharmaTox masterstudents!

Several masterstudents in PharmaTox have defended their master thesis this spring/summer.

We wish you all lots of good luck for the future!

 

Image may contain: Adaptation.

Nora Houdaifi: In vitro studier i kyllingkornceller og optimalisering av studier i humane cellelinjemodeller; SH-SY5Y og NTERA2

Veiledere: Nils Anders Labba (PharmaTox innovasjons-PhD) og Ragnhild Paulsen

 

Ala Zaim Khoder: Fordeling av og nevronal utvikling etter opioider administrert i kyllingembryo

Veiledere: Mussie Hadera (PharmaTox postdoktor) og Ragnhild Paulsen

 

Hallvard Austin Wæhler: Master i biovitenskap med tittel «Investigating the Effects of Paracetamol on Neuronal Differentiation Using High Throughput Imaging and Analysis». Hallvard har utvikla eit nytt programvareverktøy for å studere mikroskopbilder av nevroner og hvordan disse cellene blir påvirket når de vokser i petriskåler med eller uten paracetamol til stede. Videre har han brukt verktøyet til å måle effekten på kyllingnevroner og humane cellelinjer.

Veiledere: Nils Anders Labba (PharmaTox innovasjons-PhD), Ragnhild Eskeland (IMB), Geir Kjetil Sandve (IFI) og Cinzia Progida (IBV)

 

Published Aug. 19, 2020 8:17 AM - Last modified Aug. 19, 2020 8:38 AM