Nasjonal fellessamling 2013

Mandag 14. oktober

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.00: Registrering og montering av postere

13.00-13.45: Velkommen til Nasjonal forskerskole i farmasi
Anne Brit Kolstø, leder NFIF, Thrina Loennechen, styremedlem UiT, Svein Haavik, styremedlem UiB, Henrik Schultz, styremedlem UiO, Hans-Christian Åsheim, styremedlem HiOA, Unn Siri Olsen, studieleder HiNT.

13.45-14.45: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Thrina Loennechen, UiT

Marianne Arnemo, UiO: "The role of innate immunity in responses to fish vaccination."
Hilde Marie Edvardsen, UiO - "Rusmiddelkontroll i alternative medier til blod og urin."
Paula Marie Bräunlich, UiO: "Aronia bær og deres biologiske aktivitet."
Elisabet Størset, UiO: "Individual dosing of immunosuppressive drugs after kidney transplantation."

14.45-16.00: Sosial speed-dating

16.00-17.00: New ways in treatment of tuberculosis?
Gareth Griffiths, professor ved UiO

17.00-18.00: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Svein Haavik, UiB

Robert Smith, UiO - "Simvastatin inhibits glucose metabolism and legumain activity in human myotubes."
Markus Baumann, UiB - "Synthesis of CXCR4 Antagonists."
Elisabeth O. Lampe, UiO: "A study of virulence factors in the fish pathogen Francisella noatunensis sp. noatunensis."
Ida Benedikte Pedersen, UiO: "The role of SeqA in genome stability."

18.00-19.00: Postervisning m/forfriskninger
Stipendiatene presenterer posterne sine i fellesområdet.

19.00-21.00: Middag

21.00-23:00: Quiz


Tirsdag 15. oktober

09.15-10.30: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Ragnhild Paulsen

Riikka Taipale, UiO: "How does Hda stabilize the replication forks?"
Toril Andersen, UiT: "Novel mucoadhesive vaginal drug delivery system for improved local vaginal therapy."
Ida Robertsen, UiO: "Rosuvastatin is superior to fluvastatin in reducing mTOR-induced dyslipidemia in renal transplant recipients."
Veronika Smith, UiO: "Cellular signalling and molecular regulation governing biofilm formation in the human opportunistic pathogen Bacillus cereus."
Kristine Heitmann, UiB: "Bruk av urtemedisin i svangerskapet."


10.30-10.45: Kaffepause

10.45-11.15: Tips fra en stipendiat
Sunniva Rose, stipendiat i kjernefysikk og rosablogger

11.15-12.30:
Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Ole Andreas Økstad

Jenny Lund, UiO: "Energy metabolism in skeletal muscle cells."
Lillan Mo Andreassen, UiB: "Diabetes in Nursing Homes - Prevalence, Drug Treatment and Monitoring of Blood Glucose."
Yuanfeng Zou, UiO: "Pectic polysaccharides with immunomodulating activities from Malian medicinal plant."

12.30-13.00: Tverrfaglig forskning - et nødvendig gode
Hedvig Nordeng, professor i samfunnsfarmasi

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.10: Nasjonalt samarbeid - viktig for store og små
Svein Stølen, prodekan MN-fakultetet, UiO

14.10-14.55: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Henrik Schultz

Emily Helgesen, UiO: "The role of H-NS in replication and organization of nucleoids in Escherichia coli.
Angela Lupattelli, UiO: "Mental disorders and treatment with psychotropic drugs in pregnancy: Safety aspects and patterns of drug use."
Ole-Johan Juvik, UiB: Karakterisering av biologisk aktive naturstoffer. 


14.55-15.10: Livet etter en ph.d.-grad

15.10-15.40: Faglig nettverking m/kaffe

15.40-15.50: I media: hvordan bedømme nyhetsverdien av egen forskning?
Birgit Undem, administrativ koordinator for forskerskolen og tidligere journalist

15.50-16.30: Presentasjonsteknikk: hvordan forenkle faglig kunnskap?
Dag O. Hessen, professor i biolog

16.30-17.00: Oppsummering

17.00-19.00: Middag m/premieutdelingOnsdag 16. oktober

09.00-10.15: Påfyll for veiledere: Feedback - velsignelse eller forbannelse?
Helge Strømsø, professor i pedagogikk


10.15-11.00: Praktisk veiledningserfaring og diskusjon
Ingunn Tho, professor UiT

11.00: Slutt


 

Published June 2, 2016 1:04 PM - Last modified June 14, 2019 12:23 PM