Nasjonal fellessamling 2014

Torsdag 12. juni


11.30-12.00: Registrering og montering av postere

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.30: Velkommen til NFIF og UiT
Anne-Brit Kolstø, leder NFIF og Wenche Jakobsen, prorektor Norges arktiske universitet

13:30-14.30: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Ingvild Mikkola, UiT

André Engesland, UiT - "A permeation model for damaged skin: Development of the Phospholipid Vesicular Based Permeation Model for New Applications."
Sara Pistone, UiO - "Formulation of nanoparticles for protective functions of the teeth."
June Utnes Høgli, UiT - "A Medication Assessment Tool for Community Acquired Pneumonia (MAT-CAP)."
Karin Svensberg, UiO - "Expectations and regulations of the community pharmacist in the Nordic countries."

14.30-16.00: Rebusløp i Tromsø sentrum

16.00-16.45: Katastrofemedisin og behov for nye legemidler
Mads Gilbert, leder for akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge

16.45-17.05: Erfaringer fra en annen nasjonal forskerskole
Arne Smalås, leder av Biostruct - Nasjonal forskerskole i strukturell biologi

17.05-17.30: Fra en disputasleders ståsted: hvordan lykkes med en god disputas?
Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, UiO

17.30-17.45: Kaffepause

17.45-18.45: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Rigmor Solberg, UiO

Yuanfeng Zou, UiO - "Bioactive pectins from Malian medicinal plants."
Ole-Johan Juvik, UiB - "Karakterisering av biologisk aktive naturstoffer."
Ida Benedikte Pedersen, UiO - "The role of SeqA in genome stability."
Emily Helgesen, UiO - "The role of the H-NS protein in replication and organization of DNA in Escherichia coli."

18.45-19.45: Posterpresentasjoner m/forfriskninger

20.00-21.30: Middag

21.30-22.30: Sosialt samvær i kveldssol

 

Fredag 13. juni


08.45-09.45: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Ingunn Tho, UiO

Ragna Husby Tingstad, HiOA - "Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells."
Jeanette Schultz Johansen, UiT - "Interventions in outpatient clinic and primary care to improve medication safety in geriatric patients.."
Marianne Lea, UiO - "Effect of Pharmacist Intervention on Hospital Readmission."
Lars Peter Austdal, UiO - "Glucocorticoids in neuronal development and toxicity. Safety pharmacology studies using a chicken model."

09.45-10.15: Kaffepause m/postere

10.15-10.45: Den magiske p-verdien i statistisk hypotesetesting
Eva Skovlund, professor II i farmasi ved UiO og divisjonsleder ved Folkehelseinstituttet

10.45-11.30: Mot alle odds: erfaringer med utvikling av legemidler
Ragnhild Løberg, direktør i Algeta

11.30-12.15: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Hanne Winther-Larsen, UiO

Arton Baftiu, HiOA - "Klinisk farmakologi og antiepileptika: Pasient- og populasjonsaspekter."
Jannicke Slettli Wathne, UiB - "Interventions to promote prudent antibiotic prescribing in hospitals."
Lise Berven, UiO - "Carbohydrate polymers and their interactions with the proteolytic enzyme, legumain."

12.30-14.00: Lunsj m/nettverking

14.00-15.00: Presentasjoner av stipendiater

Ordstyrer: Knut Teigen, UiB

Hege Therese Bell, HiNT - "Attitudes towards use and communication about the prescribing of fall-related drugs amongst elderly, their first of kin and health care professionals."
Walaa Abuelmagd, UiO - "Diabetic Pakistani women’s perceptions of their need for information around their diabetic medication: A study in Oslo areas with large Pakistani population."
Vidar Sørum, UiT - "Horizontal gene transfer and microbial adaptation."
Magnus Hole, UiB - "Discovery of compounds stabilizing tyrosine hydroxylase."

15.00-15.45: Grunnforskning som redskap til økt forståelse av legemidler
Harald Stenmark, professor ved Oslo Universitetssykehus

15.45-16.00: Kaffepause

16.00-17.00: Presentasjoner av stipendiater & postdoktorer

Ordstyrer: Harald Thidemann Johansen

Marianne Arnemo, UiO - "The role of innate immunity in responses to fish vaccination."
Hilde Marie Erøy Edvardsen, UiO - "Detection of drugs of abuse in simultaneously collected oral fluid, urine and blood from Norwegian drug drivers."

Postdoktorer:
Kirsten Eline Rakkestad, UiO - "Plastic - not so fantastic? Neurodevelopmental Toxicity Caused by Exposure to Plastic Additives"
Eili Tranheim Kase, UiO - "Lever X receptor as drug target for metabolic disorders."

17.00-17.20: Skap din egen arbeidsplass!
Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2

18.00: Middag m/premieutdeling

21.00-23.00: Sosialt samvær

 

Lørdag 14. juni 

For veiledere:

09.00-11.00: Utfordringer i ph.d.-utdanningen: diskusjon og erfaringsutveksling
Kaare Magne Nielsen, professor ved Institutt for farmasi, UiT

11.00: Slutt


 

Published June 2, 2016 1:04 PM - Last modified Aug. 20, 2018 2:10 PM