Nasjonal fellessamling 2015

Påmeldingsfrist: Mandag 9. mars.

Påmelding via nettskjema.

Tirsdag 28. april

1100-1130 Registrering og montering av postere
1130-1230 Lunsj
1230-1300

Velkommen til NFIF og UiO
Solveig Kristensen, UiO, Svein Haavik, UiB og Hedvig Nordeng (UiO)

Tema: Forskerkarriere og kvalitet i forskningen

1300-1330 Hva er fremragende forskning og hvordan kommer man dit?
Erfaring og refleksjoner fra Nils Christian Stenseth, UiO
1330-1400 Mitt ERC-prosjekt og veien min dit
Ann-Cecilie Larsen, kjernefysiker, UiO ERC Starting Grant holder 2014
1400-1430 Kaffepause
1430-1500

Gjennomgang av presentasjonsteknikk
Hilde Kallevig, Gambit H+K

1500-1615

Presentasjoner av stipendiater
Ordstyrer: Anne Gerd Granås, HiOA

1615-1700 Kaffepause
1700-1800

Hva gjør vi for å støtte yngre fremragende forskere?
Panel ved Thrina Loennechen, UiT, Henrik Schultz, UiO og Svein Haavik, UiB

1800-1930

Sosial teambuilding; aktivitet for stipendiater/post docs
Karin Svensberg og Marianne Arnemo, UiO og Kristine Heitmann, UiB

1930 Middag

Onsdag 29. april

0900-1015

Presentasjoner av stipendiater
Ordstyrer: Svein Haavik, UiB

1015-1100 Kaffepause

Tema: Ebola

1100-1145

Evaluering av effekt og sikkerhet av en ny Ebolavaksine i Guinea, Vest-Afrika
Gunnstein Norheim, farmasøyt og forsker, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

1145-1245 Lunsj
1245-1450

Presentasjoner av stipendiater
Ordstyrer: Anne Berit Walter, HiOA

1450-1515 Kaffepause
1515-1600

Fra forskning til media
Yngve Vogt, Apollon

1600-1620

Presentasjoner av stipendiater - postere
Ordstyrer: Marianne Hiorth, UiO

1620-1730 Kaffepause
1730-1815

How to control your supervisors?
Dr. Anne Lee, Independent Academic Development Adviser

1815 Aperitiff
1900 Middag
Published June 2, 2016 1:04 PM - Last modified Aug. 20, 2018 2:10 PM