Vaksinerer sebrafisk for å redde oppdrettstorsken

UiO-forskere har utviklet en vaksine som gir gode resultater mot sykdommen francisellose hos sebrafisk. Det gir nytt håp for oppdrettsbransjen, fordi den samme sykdommen angriper torsk i merdene.

Sebrafisken er en viktig modellorganisme som også kan brukes til å utvikle vaksine mot sykdommer hos torsk. Foto: Yngve Vogt

Torskeoppdretterne i Norge gikk på en alvorlig smell i 2004, da torsken i mange oppdrettsanlegg ble syk på grunn av smitte med bakterien Francisella noatunensis.

Bakterien er en av årsakene til at torskeoppdrett fortsatt er en liten næring i Norge, og problemene med sykdommen – som kalles francisellose – må løses hvis næringen skal kunne vokse.

Gode resultater på sebrafisk

Derfor er det hyggelig å kunne fortelle at vi har utviklet en vaksine som gir gode resultater mot francisellose hos sebrafisk. Nå skal vi i gang med å teste vaksinen også på torsk, forteller førsteamanuensis Hanne Winther-Larsen ved Farmasøytisk institutt.

Hun er også teamleder ved Centre for Integrative Microbial Evolution (CIME) som er et såkalt endringsmiljø, et tverrfaglig toppforskningsmiljø innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Forskerne Julia Tandberg, Leidy Lagos Rojas og Hanne Winther-Larsen bruker sebrafisk til å utvikle en vaksine mot bakterien Francisella noatunensis, som er et stort problem for oppdrett av torsk og tilapia. Foto: Bjarne Røsjø

Bakterien som infiserer torsk er nært i slekt med harepestbakterien Francisella tularensis. Denne kan smitte jegere hvis de for eksempel skyter en syk hare og får smitte fra haren inn gjennom et sår på huden. Det forekommer også – særlig i lemenår – at fjellvandrere blir smittet hvis de drikker vann fra en bekk som er forurenset av døde smågnagere.

Harepest-bakterien har også en mer aggressiv variant som både amerikanerne, japanerne og russerne forsøkte å lage biovåpen av på 1960-tallet. Men den største skadevirkningen av Francisella-bakterier så langt i Norge, er altså at de har stukket kjepper i hjulene for torskeoppdretterne.

Les hele saken på Titan.uio.no

Publisert 12. jan. 2016 14:27 - Sist endra 22. aug. 2019 13:44