Kva er helsedata? - Landets viktigaste ressurs, seier forskar

Informasjon om nordmenns helse vert stadig meir attraktiv for forskarar og industrielle aktørar. Slike helsedata byr samtidig på utfordringar knytt til personvern og sikkerheit.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Stadig fleire nordmenn deler data om seg sjølv med forskarar og kommersielle aktørar. Når data om ein person seier noko om personens helse, vert informasjonen kalla for helsedata. Det kostar som oftast lite å gi frå seg helsedata, men verdien innan forsking og utvikling er svært stor.

Til dømes inneheld Den norske mor og barn-undersøkinga (MoBa) data frå over 100 000 svangerskap. Biologiske data og svar på spørjeskjema frå alle deltakarane gjer samlinga av helsedata om nordmenn heit spesiell, også i internasjonal målestokk.

Den amerikanske forskaren Mollie Wood set stor pris på at helsedata er tilgjengelege for nasjonale og internasjonale forskarar.

– Eg starta å samarbeide med UiO for å få tilgang til MoBa-undersøkinga då eg var doktorgradsstudent, fortel ho.

 

Les hele artikkelen på titan.uio.no

Av Åsmund H. Eikenes
Publisert 8. jan. 2018 09:04 - Sist endra 19. jan. 2018 11:59