Nye muligheter for å ta viktige blodprøver hjemme i stua

Vanlige blodprøver kan bare tas av personer med spesiell utdanning, men hvem som helst kan bruke en enklere teknikk med tørket blod. Cecilie Rosting og forskere ved Farmasøytisk institutt ved UiO gjør det mulig å bruke den gamle teknikken på nye felt.

Cecilie Rosting med en hårtynn kolonne som brukes til å analysere innholdet i tørkede blodprøver. Foto: Bjarne Røsjø, UiO

Teknikken med å bruke tørkede bloddråper (Dried Blood Spots, DBS) har vært i bruk siden 1960-tallet. Pasienten stikker seg i fingeren med en liten nål og avsetter et par dråper blod på et papirkort. Deretter kan kortet sendes til et laboratorium for å bli analysert, men teknikken er hittil bare blitt brukt på noen få områder.

– En av fordelene med denne teknikken er at du kan ta blodprøvene hjemme i stua; du trenger altså ikke reise til legekontoret eller sykehuset for å få tatt en blodprøve. Vanlige blodprøver tatt i prøverør kan bare tas av personer med spesiell utdanning, men hvem som helst kan bruke den enkle DBS-teknikken etter noen få minutters instruksjon, forteller postdoktor Cecilie Rosting. Hun disputerte nylig til doktorgraden ved Farmasøytisk institutt på UiO med et arbeid som har gått ut på å videreutvikle den gamle teknikken.

– En annen fordel er at disse prøvekortene er stabile i romtemperatur, mens blodprøver i prøverør som oftest må lagres og sendes mens de er nedkjølt, tilføyer hun.

 

Les hele artikkelen på titan.uio.no.

Av Bjarne Røsjø
Publisert 21. feb. 2018 09:59 - Sist endra 21. feb. 2018 09:59