– Betre kartlegging av biomangfald i miljøutsette område er mogleg

Dagens metodar for å kartleggja tilstanden i sårbare økosystem er omstendelege og omtrentlege. DNA-baserte løysingar kan gje betre overvaking.

Les heile saka på Titan

Publisert 22. mai 2020 09:54 - Sist endra 22. mai 2020 09:54