Farmasøytane på Riksen måtte handtera uvanleg høg legemiddeldose

Dosen var høgare enn noko som var kjend frå før. Nyreseksjonen trong all sin kunnskap om legemiddelet, men vart litt overraska då prøvesvara kom.

Les heile saka på Titan

Publisert 6. nov. 2020 12:15 - Sist endra 11. nov. 2020 15:12